Legislatie Solutii si mobilier pentru farmacii!

Legea 162/2014

pentru modificarea Legii farmaciei 266/200. Publicata in Monitorul Oficial nr. 907 din 15 decembrie 2014Detalii...

Legea 215/13.11.2012

pentru modificarea Ordonantei de Urgenta 130/2010, Aceasta Lege are in vedere prelungirea termenului de infiintare de farmacii pe criteriul demografic pana la data de 31.12.2014 – Monitorul Oficial nr. 772/15.11.2012 Detalii...

Hotararea Guvernului nr. 578/2012

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1389/2010, Hotararea Guvernului nr. 578/2012 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012 – Monitorul Oficial nr.417/22.06.2012Detalii...

Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 75/2010

Reguli de buna practica farmaceutica, Actul normativ aproba Regulile de buna practica farmaceutica, publicat in Monitorul Oficial nr. 91 din 10 februarie 2010.Detalii...

Ordin nr. 1723 din 20 decembrie 2011

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru, Normele metodologice privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurrri sociale de sanatate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.389/2010 - Monitorul Oficial nr. 922/27.12.2011. – Important Anexele 30, 31, 40Detalii...

Hotararea Guvernului nr. 1389/2010

pentru aprobarea Contractului cadru pentru anii 2011-2012, Actul normativ aproba Contractul cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012 - Monitorul Oficial nr. 895/30.12.2010.Detalii...

Legea nr. 95/2006 - publicitatea la medicamente

privind reforma in domeniul sanatatii. Acest act normativ include prevederi referitoare la publicitatea la medicamente si informarea publicului - Monitorul Oficial nr.372/28.04.2006.Detalii...

Legea nr. 95/2006 - exercitarea profesiei de farmacist

privind reforma in domeniul sanatatii. Acest act normativ include prevederi referitoare la exercitarea profesiei de farmacist, organizarea si functionarea Colegiului farmacistilor - Monitorul Oficial nr.372/28.04.2006.Detalii...

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 130/2010

pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008. Acest act normativ are in vedere prelungirea termenului de infiintare de farmacii pe criteriul demografic pana la data de 31.12.2012 si eliminarea posibilitatii infiintarii de farmacii prin exceptie de la criteriul demografic - Monitorul Oficial nr. 890/30.12.2010.Detalii...

Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 1402/2009

Pentru modificarea Normelor privind infiintarea, organizarea si functionarea farmaciilor si drogheriilor, aprobate prin O.M.S. nr. 962/2009 In acest ordin sunt completari si modificari ale OMS 962/2009.Detalii...

Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 962/2009

Normele privind infiintarea, organizarea si functionarea farmaciilor si drogheriilor. Acest ordin descrie normele privind infiintarea, organizarea si functionarea farmaciilor si drogheriilor si completeaza totodata Legea farmaciei nr. 266/2009. Sunt enumerate modele de autorizatii de functionare, cereri catre Ministerul Sanatatii pentru autorizarea farmaciilor si drogheriilor precum si procese verbale de contraventie – Monitorul Oficial nr. 538/03.08.2009.Detalii...

Legea farmaciei nr. 266/2008

Infiintarea, organizarea si functionarea farmaciilor si drogheriilor in Romania. Aceasta lege stabileste cadrul legislativ privind autorizarea si functionarea farmaciilor si drogheriilor in Romania – Monitorul Oficial nr. 448/30.09.2009 – pag. 12Detalii...