Licente Oferte Solutii si mobilier pentru farmacii!

Dezvoltarea farmaciei ca afacere se poate realiza fie crescand cifra de afaceri printr-un management performant, fie marind numarul punctelor de lucru prin achizitionarea unei autorizatii de functionare a altei farmacii.

Cele peste 8000 de farmacii existente asigura asistenta farmaceutica si aprovizionarea cu medicamente a populatiei si reprezinta, in acelasi timp, o afacere.
Pentru ca toate orasele au depasit numarul de farmacii permise raportat la numarul de locuitori, cea mai sigura posibilitate de a deschide o farmacie fiind pozitionarea in mediul rural, unde nu exista restrictii demografice.

Serviciile de consultanta Ianson includ:

-Evaluarea farmaciei, analiza financiara a societatii, analiza stocului de marfa existent, vadul comercial
-Implementarea unei strategii de vanzare/cumparare si explicarea tuturor procedurilor si documentatiilor necesare tranzactiei
-Negocierea intre vanzator si cumparator a contractului de vanzare/cumparare, asigurandu-se acuratetea tranzactiei cu ajutorul unor avocati specializati
-Supravegherea intocmirii corecte a inventarului stocului de marfa
-Garantarea platilor/incasarilor sumelor negociate prin contract prin utilizarea instrumentelor financiare asiguratoare

licente farmacii

Ianson va asista in tranzactionarea autorizatiilor de functionare a farmaciei prin:

1. Cumpararea licentei de la o alta societate, prin transferul fondului de comert;
2. Cesiunea de parti sociale/actiuni, respectiv cumpararea societatii care detine licenta de farmacie.

1. CUMPARAREA LICENTEI DE FARMACIE

Licenta de functionare este transferata noului proprietar printr-un contract de vanzare-cumparare fond comert, contract care cuprinde:
-elementele fondului de comert: autorizatia de functionare emisa de Ministerul Sanatatii, clientela, vadul, stocul de marfa (daca este cazul);
-pretul, modalitatile de plata;
-date referitoare la spatiul de functionare;
-garantii;
-eventuale preluari de personal.

In vederea opozabilitatii fata de terti si pentru efectuarea transferului licentei la Ministerul Sanatatii, atat vanzatorul, cat si cumparatorul trebuie sa inregistreze acesta operatiune la Oficiul Registrului Comertului
Vanzatorul trebuie sa faca si mentiunea radierii punctului de lucru sau incetarea desfasurarii activitatii la sediul social. Cumparatorul efectueaza achizitionarea fondului comert si deschiderea punctului de lucru la Oficiul Registrului Comertului. Partile vor instiinta Ministerul Sanatatii si vor face formalitatile necesare lichidarii si transferului autorizatiei de functionare (licentei de farmacie).
In cazul in care Cumparatorul nu are la momentul achizitionarii licentei un spatiu, acesta poate solicita Ministerului Sanatatii suspendarea licentei de functionare pentru o perioada de maximum 180 de zile. Dupa expirarea celor 180 de zile, autorizatia de functionare (licenta) isi pierde valabilitatea. Licenta de farmacie achizitionata poate fi utilizata numai in cadrul aceleasi localitati, in acelasi spatiu sau in alt spatiu corespunzator.
Autorizatia de functionare se poate pastra pe numele aceluiasi farmacist-sef sau nu, caz in care schimbarea va fi inregistrata la Ministerul Sanatatii. In cazul vanzarii fondului de comert, societatea care vinde licenta isi pastreaza statutul juridic, restul activelor corporale existente precum si creantele sau debitele fata de terti, avand posibilitatea desfasurarii unei alte activitati.
Suma incasata din vanzarea licentei este considerata venit, purtator de TVA si deductibila la calculul impozitului pe venit/profit.

2. CESIUNEA PARTILOR SOCIALE (CUMPARARE SOCIETATE)

Transmiterea dreptului de proprietate asupra licentei se face prin preluarea de catre cumparator a intregii societati prin cesiunea partilor sociale. Asociatii care doresc cesiunea partilor sociale cedeaza cumparatorului aceste parti sociale in schimbul unui pret printr-un contract de cesiune, cumparatorul preluand drepturile si obligatiile.
Contractul se depune la Registrul Comertului, in vederea opozabilitatii fata de terti, efectuandu-se si celelalte formalitati necesare inscrierii in Registrul Comertului a mentiunii privind cesiunea.
Ulterior, cumparatorul are obligatia informarii Ministerului Sanatatii despre schimbarea asociatilor.
Cumparatorul (cesionarul) preia toate activele societatii (mijloace fixe, obiecte de inventar, stoc de marfa, personal etc) precum si creantele si debitele existente. El poate continua activitatea farmaciei pe societatea achizitionata sau poate sa transfere fondul de comert pe o alta societate, iar societatea achizitionata sa o dizolve in mod voluntar.
Suma incasata este considerata un venit al persoanelor fizice care au cesionat respectivele parti sociale si se va achita impozitul pe venit, conform legislatiei.